Vd har ordet

Våra kollegor i branschen berättar ofta att de har marknadens mest kraftfulla verktyg för nyhetsbrev. Hur det är med den saken låter jag vara osagt. Däremot vågar jag med säkerhet påstå att när det gäller e-postmarknadsföring, digital direktkommunikation eller e-kommunikation (kärt barn har många namn) har våra kunder en enastående kraftfull kommunikation! Vårt verktyg Carma skapar tillsammans med mina medarbetares unika kompetenser de bästa tänkbara förutsättningarna för att Du enkelt ska kunna kommunicera effektivt med Dina kunder. Rätt budskap till rätt person, i rätt tid.

Kanske är rätt även vad nyhetsbrev egentligen handlar om. Vi har kunder som vid samma tid varje vecka skickar samma utvalda nyheter till alla sina prenumeranter, och har en förvånansvärt hög öppningsfrekvens. Varför? Jo, alla deras prenumeranter vill ha informationen. För dem är likriktighet rätt.

Men vi har även kunder som bara vill kommunicera personligt. Via e-post eller SMS skickar de bokningsbekräftelser, saldobesked, lösenordsmeddelanden eller personlig lojalitetsbyggande kommunikation. Många kallar även det för nyhetsbrev. Vi kallar det för e-kommunikation, eller rätt budskap till rätt person, i rätt tid.

Oavsett vad Du kallar Din digitala direktkommunikation guidar vi Dig gärna genom begrepp som segmentering, leveransbarhet, listhantering, personifiering och uppföljning. Hör gärna av Dig till oss så kan vi berätta mer om hur Du effektivt kommunicerar rätt, och gärna om att skapa nyhetsbrev om Du så vill.

Välkommen till Compost!
Robert Kimber, stolt vd