Myter om e-postmarknadsföring

Myt: Det är lättare att bygga en lösning själv

Faktum: Varje organisation besitter en urkompetens, och e‐posten är vår. Leveransbarhet, segmentering, personalisering och målinriktad kommunikation har gjort e-postmarknadsföringen mer komplex än någonsin för. Att kontinuerligt utveckla funktionalitet för att skapa verktygen för effektiva e‐postkampanjer är vad vi gör dagligen. Genom att välja Compost får du ta del av ständiga uppdateringar för att möta de utmaningar som finns inom e‐postkommunikationen. Vårt mål är att låta dig och din organisation fokusera på vad som ska kommuniceras medan vi löser hur ni når fram med meddelandet.

Myt: Det är lätt att skicka e‐post

Faktum: För att uppnå hög grad av leveransbarhet krävs en avancerad tekniska lösning samt ett gott rykte som avsändare. Compost e‐postlösningar möter de tekniska kraven som ISPs kräver för autentisering samt de standarder som är nödvändiga för att skapa de tekniska förutsättningarna att kommunicera e‐post. Utöver den tekniska förutsättningen kommer vi att stötta våra kunder med hur man bör kommunicera för att skapa och underhålla ett respekterat avsändaranseende. Något som väger tungt när mottagaren bedömer om avsändaren skickar SPAM eller ej.

Myt: Jag har inte problem med leveransbarhet.

Faktum: Om inte 100 procent av dina meddelanden når fram till 100 procent av mottagarna 100 procent av tiden har du ett problem med leveransbarheten. Många gånger känner man inte till att man har problem då man förutsätter att ett skickat e‐postmeddelande når sin mottagare. Compost erbjuder en plattform där du kan bevaka om din e‐post når mottagaren. Med denna kunskap kan problemområden lyfts fram och det blir lättare att hitta lösningar på problemen.

Myt: Det är lättare att köpta en plattform och drifta den själv

Faktum: Att köpa in en egen platform som man själv skall drifta ställer stora krav på din egen it‐avdelning. Arbetet att kontinuerligt bevaka e‐posttrafiken är sällan någon man mäktar med och därmed ökar risken att man gör fel vilket kan det få stora konsekvenser för avsändarens rykte och därmed försämra framtida möjligheter att kommunicera avsevärt. Förutsättningen för en organisation att kunna själva tillhandahålla rätt kompetens blir ofta dyrt och svårt vilket gör att organisationer bör vända sig till leverantörer som jobbar med detta dagligen. Kontinuerligt sker förändringar för att stoppa SPAM vilket ökar svårigheterna för legitim e‐post att nå sin mottagare. Leverantören av e‐posttjänster måste därmed hålla sig uppdaterad med utvecklingen för att säkerställa bibehållen leveransbarhet.

Myt: E‐posten är inte en strategisk kommunikationskanal

Faktum: Enligt IDC skickas idag 97.000.000.000 e‐post varje dag, vilket gör att e‐post är den särklass mest använda kommunikationskanalen på internet. Miljoner av organisationer använder idag e‐post som en del i deras kommunikationsmix då e‐post ofta ger bästa ROI. Om du fortfarande inte är övertygad att e‐posten är en strategisk kommunikationskanal fråga då de tusentals företag där e‐post idag är den primära kanalen att bedriva marknadsföring mot deras kunder.

Myt: Individanpassad kommunikation är svårt och tidskrävande.

Faktum: Individanpassat innehåll tar lite längre tid att förbereda men effekten av  kommunikationen låter sig sällan vänta. När man väl gjort individanpassning en gång är det mycket lätt att återanvända och till en mycket låg kostnad kan man komma mycket långt med individanpassningen av e‐post kommunikation.

Myt: Det är svårt att göra riktat e‐post marknadsföring.

Faktum: Med hjälp av din kunskap om dina kunder i ett CRM system eller liknande kan du enkelt skapa riktad kommunikation via vårt kommunikationsverktyg. Med automatik kan ditt CRM-data användas som underlag för att kommunicera relevant med dina kunder. Genomslaget av denna kommunikation kommer att öka då du når rätt person med rätt information  baserad på din kunskap om kunden.