Halens

Målsättning

Att strukturera upp kommunikationen i den digitala kanalen och nå ut till kunderna med mer riktad och relevant information.

Bakgrund

Halens AB är ett av Sveriges ledande distanshandelsföretag och har haft postorder som primär verksamhet fram tills man några år sedan insåg vikten av att nå ut med de digitala kanalerna, då främst e-mail.

Genomförande

Vi tog tidigt fram en strategi om hur vi skulle kommunicera med våra kunder. Vi satt på en mycket stor databas och har nu med hjälp av våra strategier och tillsammans med Compost identifierat aktivitetsgrad hos våra kunder och även kategoriserat upp kunderna efter beteende. Denna kunskap har hjälpt oss att göra e-mailen mer relevanta för våra kunder och på så sätt skapa högre lojalitet.

Vi kommer att löpande flytta över mer och mer kommunikation till den digitala kanalen. Detta för att det är enklare att skapa relevans för mottagaren, har bättre mätbarhet och är såklart mycket mer kostnadseffektivt.

Utfall

Det vi har gjort tillsammans med Compost hittils har varit mycket postivit. Vi sitter med en hel del kompetens inhouse vad gäller design och coopwriting. Compost har med sin spetskompetens inom email och leveransbarhet varit en mycket värdefull partner under resan.

Läs mer om Halens